Krimināllietu par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju

dienestā iztiesāšana 2004 - 2016

  • Lietās par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, kurās pirmās instances spriedumi bija 2016. gadā, tiesāto personu kopskaits samazinājies salīdzinājumā ar 2015. gadu, kad tas bija rekordaugsts. 2016. gadā tiesātas vismaz 175 personas, savukārt 2015. gadā – 216.
  • Vismaz 165 personas atzītas par vainīgām, kas ir mazāk nekā 2015. gadā, kad par vainīgām atzina 202 personas.
  • Lietu kopskaitā lielākais īpatsvars (vismaz 108 no 152) ir krimināllietām par kukuļdošanu ceļu policijai. Tāda iezīme saglabājas jau vairākus gadus.
  • 2016. gadā turpinājās jau iepriekšējā gadā novērotā tendence pieaugt notiesāto valsts amatpersonu skaitam. 2016. gadā pirmajā instancē notiesātas vismaz 34 valsts amatpersonas. Lielākais skaits - 96 notiesātas amatpersonas - bija 2005. gadā. Mazākais skaits - 23 - bija 2014. gadā;
  • 2016. gadā pirmajā instancē notiesāto amatpersonu vidū bija 11 Valsts policijas amatpersonas, 6 muitnieki, 3 robežsargi, 1 tiesnesis, 1 pašvaldības slimnīcas vadītājs u.c.
  • Piecām amatpersonām (policistiem un kādai izglītības iestādes amatpersonai) piespriesti reālas brīvības atņemšanas sodi.
  • Vislielākais kukulis 2016. gadā izskatītajās lietās bija LVL 50 000, ko piedāvāja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai. Šajā lietā pirmās instances spriedums vēl nav stājies spēkā.

Dati par visu periodu kopš 2004. gada tabulās (pdf formātā)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License