Par Korupcijas °C

Korupcijas °C pārskats kopš 2005. gada apkopo un analizē svarīgākās tendences korupcijas un tās novēršanas jomā Latvijā, ik pa laikam parādot šo ainu arī plašākā Eiropas norišu kontekstā. Pārskata uzdevums nav pastāvīgi mērīt korupcijas līmeni tā, kā to dara ar aptauju vai kādu citu kvantitatīvu metožu palīdzību, bet gan sekot reizēm haotiskajai ziņu plūsmai un aplūkot svarīgākās parādības plašākā un ilglaicīgākā kontekstā.

Korupcijas °C izdevējs ir sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS – biedrība, kas dibināta 2002. gadā. PROVIDUS darbojas saskaņā ar statūtos un stratēģiskajā plānā formulētajiem mērķiem – dot ieguldījumu Latvijas politikas attīstībā labas pārvaldības, krimināltiesību, Eiropas politikas un tolerances jomās, kā arī kļūt par ekspertīzes avotu starptautiskā līmenī.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License