Par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā
notiesāto personu skaits un sodi

2010. gada pirmais pusgads

KL panti Kopskaits Līdz 1 gadam 3-5 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods Piespiedu darbs
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 2 0 0 1 1 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana 1 0 0 0 1 0
319. Valsts amatpersonas bezdarbība 4 0 0 1 1 2
320. Kukuļņemšana 2 0 0 1 0 1
321. Kukuļa piesavināšanās 1 0 0 0 1 0
322. Starpniecība kukuļošanā 4 0 0 4 0 0
323. Kukuļdošana 7 1 1 2 0 3
327. Dienesta viltojums 1 0 0 1 0 0

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 07.07.2010)

2009. gads

KL panti Kopskaits 1-3 gadi (ieskaitot) 3-5 gadi (ieskaitot) 5-10 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods Piespiedu darbs
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 6 3 0 0 1 2 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (t.sk. 7 pēc LKK 162. p.) 11 0 1 0 9 1 0
319. Valsts amatpersonas bezdarbība 4 0 0 0 1 3 0
320. Kukuļņemšana 21 5 2 1 12 1 0
322. Starpniecība kukuļošanā 1 0 0 0 1 0 0
323. Kukuļdošana 22 4 0 0 17 1 0
327. Dienesta viltojums 2 1 0 0 0 0 1

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 12.01.2010)

2008. gads

KL panti Kopskaits 1-3 gadi (ieskaitot) 3-5 gadi (ieskaitot) 5-10 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods t.sk. naudas sods nosacīti Piespiedu darbs t.sk. piespiedu darbs nosacīti
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 4 0 0 0 3 0 0 1 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (t.sk. 3 pēc LKK 162. p.) 10 1 0 0 2 5 0 2 0
319. Valsts amatpersonas bezdarbība (t.sk. 2 pēc LKK 163. p.) 10 0 0 0 3 5 0 2 0
320. Kukuļņemšana 28 7 0 3 16 7 5 0 0
321. Kukuļa piesavināšanās 5 1 2 0 2 1 1 0 0
322. Starpniecība kukuļošanā 4 0 1 0 3 1 1 0 0
323. Kukuļdošana 21 1 2 0 16 3 1 1 1
326.2 Prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 12.01.2010)

2007. gads

KL panti Kopskaits 1-3 gadi (ieskaitot) 3-5 gadi (ieskaitot) 5-10 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods t.sk. naudas sods nosacīti Piespiedu darbs
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 9 3 0 0 3 3 0 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (t.sk. 1 pēc LKK 162. p.) 8 0 0 0 4 3 0 1
319. Valsts amatpersonas bezdarbība 7 0 0 0 4 3 2 0
320. Kukuļņemšana 23 3 0 2 16 3 1 0
321. Kukuļa piesavināšanās 5 0 0 0 2 3 0 0
322. Starpniecība kukuļošanā 7 2 0 0 5 0 0 0
323. Kukuļdošana 23 2 0 0 21 0 0 0
326.2 Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana 1 0 0 0 0 0 0 1
327. Dienesta viltojums 1 0 0 0 0 1 0 0

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 12.01.2010)

2006. gads

KL panti Kopskaits Līdz 1 gadam 1-3 gadi (ieskaitot) 3-5 gadi (ieskaitot) 5-10 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods t.sk. naudas sods nosacīti Piespiedu darbs Atbrīvotas no soda
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 6 0 0 0 0 5 1 1 0 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (t.sk. 1 pēc LKK 162. p.) 7 0 0 0 0 4 2 0 0 1
319. Valsts amatpersonas bezdarbība (t.sk. 6 pēc LKK 163. p.) 23 0 0 0 0 9 12 0 2 0
320. Kukuļņemšana 26 0 1 1 1 18 5 1 1 0
321. Kukuļa piesavināšanās 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
322. Starpniecība kukuļošanā 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
323. Kukuļdošana 20 2 0 0 0 16 2 0 0 0
325. Valsts amatpersonai noteikto ierobežjumu pārkāpšana 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
327. Dienesta viltojums 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 12.01.2010)

2005. gads

KL panti Kopskaits Līdz 1 gadam 1-3 gadi (ieskaitot) 3-5 gadi (ieskaitot) 5-10 gadi (ieskaitot) Nosacīti Naudas sods t.sk. naudas sods nosacīti Atbrīvotas no soda
317. Dienesta pilnvaru pārsniegšana 10 1 2 0 0 4 3 0 0
318. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana (t.sk. 1 pēc LKK 162. p.) 6 0 1 0 0 2 1 0 2
319. Valsts amatpersonas bezdarbība 5 0 0 0 0 1 3 1 1
320. Kukuļņemšana (t.sk. 1 pēc LKK 164. p.) 26 0 2 2 1 21 0 0 0
321. Kukuļa piesavināšanās 4 1 1 0 0 2 0 0 0
322. Starpniecība kukuļošanā 5 0 0 0 0 5 0 0 0
323. Kukuļdošana 14 1 1 1 0 9 2 0 0
327. Dienesta viltojums 1 0 0 0 0 0 1 1 0

Avots: Tiesu informatīvā sistēma (statistikas dati kā publicēti 12.01.2010)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License