Krimināllietas, kurās 2009. gadā taisīti spriedumi vai pieņemti lēmumi saskaņā ar Krimināllikuma 198., 199., 317.-323., 325.-330.pantiem

Sk. Tiesu administrācijas sagatavotos datus (tiesas, apsūdzēto personu skaits, panti) šeit.

Pantu nosaukumi

198.pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199.pants. Komerciālā uzpirkšana
317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana
318.pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība
320.pants. Kukuļņemšana
321.pants. Kukuļa piesavināšanās
322.pants. Starpniecība kukuļošanā
323.pants. Kukuļdošana
325.pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
326.pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi
326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana
327.pants. Dienesta viltojums
328.pants. Nepatiess dienesta ziņojums
329.pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana
330.pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License