Kriminālprocesi, par kuriem KNAB publiskojis ziņas1

2010. gada janvāris - jūnijs

Apkopoti tikai KNAB lietvedībā esošie kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, par kuriem birojs publiskojis ziņas laikā no 2010. gada sākuma līdz jūnija beigām. Jāatceras, ka šādi kriminālprocesi atrodas arī citās tiesībaizsardzības institūcijās. Amatpersonu (t.sk. bijušo), kas šeit norādīto kriminālprocesu ietvaros, iespējams, izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, sadalījums ir šāds:

  • koncerna „Latvenergo” piecas amatpersonas,
  • Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva divas amatpersonas,
  • sešas pašvaldību amatpersonas (domes priekšsēdētājs, domes deputāts, pašvaldības policijas priekšnieks, divas kapitālsabiedrību amatpersonas, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas amatpersona),
  • zvērināts tiesu izpildītājs,
  • Valsts darba inspekcijas amatpersona.

Aprīlī KNAB nosūtīja prokuratūrai 2010. gada janvārī uzsāktā kriminālprocesa materiālus, ierosinot saukt pie kriminālatbildības Valsts darba inspekcijas amatpersonu. 2009. gada novembrī veiktās pārbaudes rezultātā Latgales reģionālās inspekcijas vecākais inspektors konstatējis darba drošības pārkāpumus kādā komercuzņēmumā. Amatpersona pieprasījusi un pieņēmusi kukuli Ls 130 latu apmērā, lai uzņēmumam netiktu piemēroti administratīvie sodi.

Maijā KNAB nosūtīja prokuratūrai kriminālprocesa materiālus, ierosinot saukt pie kriminālatbildības Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas (RDzMPK) amatpersonu par EUR 1500 kukuļa pieprasīšanu saistībā ar dzīvokļa nodošanu privatizācijai. Dzīvokļa paātrinātā privatizācijā ieinteresēta persona 2007. gadā no RDzMPK bija saņēmusi atteikumu. Taču RDzMPK nodaļas vadītāja personā izteikts piedāvājums par atlīdzību nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu dzīvojamās mājas privatizācijai. 2008. gada martā amatpersona pieņēmusi daļu no pieprasītās naudas summas – Ls 500.

Maijā KNAB nosūtīja prokuratūrai 2008. gada augustā uzsāktā kriminālprocesa materiālus, ierosinot uzsākt kriminālvajāšanu pret Kurzemes apgabaltiesas zvērinātu tiesu izpildītāju par svešas mantas piesavināšanos lielā apmērā, kā arī valsts amatpersonas bezdarbību un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Tiesu izpildītājs piecu gadu laikā no depozīta konta piesavinājies finanšu līdzekļus gandrīz Ls 4 000 apmērā, kā arī no parādniekiem saņemtos naudas līdzekļus pretlikumīgi iemaksājis saimnieciskās darbības kontā vairāk nekā Ls 82 000 apmērā, no tiem vairāk nekā Ls 66 000 vēlāk pārskaitījis sev. Nav veikta arī likumdošanai atbilstoša grāmatvedības uzskaite un pieļauti arī citi pārkāpumi.

Maijā KNAB uzsāka kriminālprocesu par Ls 5 000 kukuļa piedāvāšanu un nodošanu saistībā ar balsojumu Jūrmalas domes sēdē. Aizturētas divas personas – Jūrmalas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics un vēl kāda pašvaldības amatpersona. Kukulis piedāvāts kādai personai, lai kukuļdevēja interesēs nodrošinātu domes 20. maija sēdē labvēlīgu rezultātu balsojumā par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata.

Jūnijā KNAB ierosināja prokuratūrai 2010. gada februārī uzsākta kriminālprocesa ietvaros uzsākt kriminālvajāšanu pret kāda Latvijas novada pašvaldības policijas priekšnieku par kukuļu pieņemšanu. Divos gadījumos kāda persona vērsusies pie policijas priekšnieka par iespējām apstrīdēt viņam padoto darbinieku sastādītos administratīvā pārkāpuma protokolus. Tikšanās laikā amatpersona pieņēmusi pretlikumīgu samaksu par protokolu anulēšanu.

14. jūnijā saistībā ar AS „Latvenergo” amatpersonu darbībām laikā no 2006. gada līdz 2010. gada jūnijam KNAB uzsāka kriminālprocesu par noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, ko izdarījusi organizēta grupa. 15. un 16. jūnijā KNAB aizturēja astoņas personas, no tām piecas strādāja valsts uzņēmumos „Latvenergo” un „Sadales tīkls” (t.sk. AS „Latvenergo” prezidents Kārlis Miķelsons).

Valsts uzņēmumu pārstāvji nodrošinājuši labvēlīgu lēmumu pieņemšanu dažādu privātu uzņēmumu interesēs saistībā ar publiskajiem iepirkumiem un rekonstrukcijas darbiem vairākos objektos.

Turklāt AS „Latvenergo” amatpersonas un kāda privātā komercuzņēmuma īpašnieks īstenojuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu un citas mantas legalizēšanu lielā apmērā, izmantojot Latvijā un ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un ieguldījumus tām piederošajos uzņēmumos. Tā rezultātā legalizēti naudas līdzekļi ne mazāk kā EUR 1 130 000 apmērā.

Jūnijā KNAB nosūtīja prokuratūrai 2010. gada 16. martā uzsāktā kriminālprocesa materiālus, ierosinot saukt pie kriminālatbildības Rīgas Centrālcietuma drošības dienesta inspektoru par Ls 150 kukuļa pieņemšanu.

Jūnijā KNAB nosūtīja prokuratūrai 2009. gada jūlijā uzsāktā kriminālprocesa materiālus, ierosinot saukt pie kriminālatbildības divas Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva amatpersonas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kā arī vienu privātpersonu. Abas amatpersonas pieņēmušas darbā no paziņu un radinieku vidus 13 personas, kuras faktiski nav veikušas darba pienākumus arhīvā. Kopumā aizdomās turētās personas piesavinājušās Ls 41 339 no arhīva darbinieku darba samaksai paredzētajiem līdzekļiem. Grāmatvedības revīzijas rezultātā konstatēts, ka laikā no 2003. līdz 2009. gadam 13 fiktīvi nodarbināto personu atalgojumam (algas, prēmijas, piemaksas, nodokļi) ir iztērēti kopumā Ls 73 000. Turklāt Ls 4 650 ir nepamatoti pārskaitīti ar amatpersonas radinieku saistītai firmai par fiktīvi sniegtiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Jūnijā KNAB nosūtīja prokuratūrai maijā uzsāktā kriminālprocesa materiālus par Ls 5 000 kukuļa došanu saistībā ar Jūrmalas mēra neuzticības balsojumu 20. maijā plānotajā domes sēdē. KNAB izmeklētājs ierosināja saukt pie kriminālatbildības divas valsts amatpersonas (domes deputātu un kāda pašvaldības uzņēmuma valdes locekli) par kukuļa piedāvāšanu un nodošanu Jūrmalas domes deputātam. Papildus naudai piedāvāts arī amats.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License