Kriminālprocesi, par kuriem KNAB publiskojis ziņas1

2010. gada oktobris - decembris

Apkopoti tikai KNAB lietvedībā esošie kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, par kuriem birojs publiskojis ziņas laikā no 2010. gada oktobra līdz decembra beigām. Jāatceras, ka šādi kriminālprocesi atrodas arī citās tiesībaizsardzības institūcijās. Amatpersonu (t.sk. bijušo), kas šeit norādīto kriminālprocesu ietvaros, iespējams, izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, sadalījums ir šāds:

  • Valsts darba inspekcijas piecas amatpersonas,
  • SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” divi valdes locekļi,
  • Pārtikas un veterinārā dienesta divas amatpersonas,
  • Valsts policijas trīs amatpersonas,
  • prokurors,
  • Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona,
  • tehniskās apskates inspektors,
  • novada pašvaldības vadītājs.

Septembrī KNAB uzsāka kriminālprocesu par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes amatpersonas darbībām saistībā ar kukuļu pieprasīšanu un par privātpersonas starpniecību kukuļošanā. Satiksmes administratīvo pārkāpumu biroja inspektors 2010. gadā organizējis uzsākto administratīvo lietu izbeigšanu lietās par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Amatpersona vairākkārtēji no autovadītājiem pieprasījusi kukuļus Ls 200 līdz 500 apmērā. Vienā no gadījumiem amatpersona Ls 500 kukuli pieņēmusi ar starpnieka palīdzību.

29. septembrī KNAB uzsāka kriminālprocesu par prokurora un trīs privātpersonu darbībām saistībā ar kukuļošanu. Kāda persona ar starpnieku palīdzību nodevusi EUR 2000 kukuli, lai kukuļdevēja interesēs nodrošinātu labvēlīga lēmuma pieņemšanu kāda prokurora lietvedībā esošā kriminālprocesā. Divi kukuļošanas starpnieki, no kuriem viens – prokurors, piesavinājušies kukuli, ko bija saņēmuši nodošanai tālāk citam prokuroram.

Oktobrī KNAB ierosināja saukt pie kriminālatbildības septiņas personas saistībā ar valsts SIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) publiskajiem iepirkumiem par būvniecības darbiem un trīs personas par citiem ar kukuļošanu saistītiem gadījumiem. Dažādu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas rezultātā personas ar viltu ieguvušas tiesības uz naudu kopumā ne mazāk kā Ls 100 000 apmērā. Viens BKUS valdes loceklis pieņēmis kukuļus, kas izpaudušies celtniecības un cita veida darbos ar šo amatpersonu saistītos īpašumos ne mazāk Ls 80 000 vērtībā.

Oktobrī KNAB ierosināja saukt pie kriminālatbildības divus Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes kriminālpolicijas inspektorus par kukuļņemšanu. Amatpersonas pieprasījušas kukuļus par to, lai netiktu veiktas pārbaudes autoservisā. Vienā gadījumā pieprasīts un pieņemts kukulis no autoservisa īpašniekiem EUR 500 un otrajā – EUR 1 500 apmērā. Kriminālprocess uzsākts 2009. gada decembrī.

Oktobrī KNAB ierosināja kriminālprocesu saistībā ar to, ka CSDD pārraudzībā esošā tehniskās apskates akreditētā uzņēmuma „Venttests” darbinieks, izmantojot starpnieku, pieņēmis kukuļus, lai tehniskās apskates uzlīmi izsniegtu automašīnām, kurām būtu izsniedzama tikai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Kukuļu apmērs bijis Ls 20 par uzlīmi.
Oktobrī KNAB uzsāka kriminālprocesu par kāda Latvijas novada pašvaldības vadītāja darbībām saistībā ar kukuļa došanu reģionālās valsts darba inspekcijas amatpersonai, lai tā attiecīgajā pašvaldībā neizdarītu pienācīgu pārbaudi darba aizsardzības jomā.

Novembrī KNAB ierosināja saukt pie kriminālatbildības divas Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) amatpersonas. Laikā no 2007.gada decembra līdz 2009.gada aprīlim PVD Sanitārās robežinspekcijas priekšnieka vietnieks un Pārtikas centra daļas vadītāja tā vietā, lai analizētu pārtikas preču nekaitīgumu un veiktu to novērtēšanu pirms ienākšanas Latvijas tirgū, vairākkārtēji sagatavojušas nepieciešamo dokumentāciju, sniegušas padomus un konsultācijas par specifiskām precēm un atbalstījušas to ievešanu pāri valsts robežai. Par šo pakalpojumu sniegšanu aizdomās turētie pieņēmuši vismaz Ls 5 600. PVD Pārtikas centra daļas vadītāja arī izkrāpusi valsts līdzekļus slimības pabalsta veidā vairāk nekā Ls 750 apmērā.

Novembrī/ decembrī KNAB ierosināja saukt pie kriminālatbildības piecas Valsts darba inspekcijas (VDI) amatpersonas un vēl astoņas personas par nozieguma atbalstīšanu. Laikā no 2008. gada oktobra līdz 2009. gada septembrim piecas VDI amatpersonas Eiropas Sociālā fonda projekta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros noslēdza fiktīvus darba līgumus ar piecām personām, kuras faktiski neveica savus amata pienākumus. Minēto līgumu ietvaros personas saņēma atalgojumu katra Ls 1700 – 9000 (kopā vairāk nekā Ls 25 000). Papildus konstatēti fakti liecina arī par VDI naudas līdzekļu nelietderīgu izmantošanu ne tikai saistībā ar fizisku personu atalgošanu. Tādējādi kopumā VDI radīti zaudējumi ne mazāk kā Ls 190 000 apmērā. Kriminālprocess uzsākts 2009. gada septembrī.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License