Korupcijas °C pārskati Nr. 1-16

Nr. 16, 2012. Linda Austere. Iestrēguši atklātības metaforās

Nr. 15, 2012. Ivans Niņenko. Krievijas pretkorupcijas cīņa: reformas, aktīvisms un nopūlējušies valdītāji

Nr. 14, 2012. Zinta Miezaine. Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi pilsoniskās sabiedrības attīstībai

Nr. 13, 2011. Valts Kalniņš. Augošas vērtības meklējumos valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās

Nr. 12, 2011. Kristofers Vokers (Christopher Walker). The Perpetual Battle: Corruption in the Former Soviet Union and the New EU Members Angļu valodā

Nr. 11, 2010. Gatis Litvins. Smiltis Eiropas naudas sadales zobratos. Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas izaicinājumi un riski1

Nr. 10 2009. gada otrais pusgads

Nr. 9 2009. gada pirmais pusgads

Nr. 8 2008. gada otrais pusgads

Nr. 7 2008. gada pirmais pusgads

Nr. 6 2007. gada otrais pusgads

Nr. 5 2007. gada pirmais pusgads

Nr. 4 2006. gada otrais pusgads

Nr. 3 2006. gada pirmais pusgads

Nr. 2 2005. gada otrais pusgads

Nr. 1 2005. gada pirmais pusgads

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License