Korupcijas °C Nr. 8 2008. gada otrais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2008. gada jūlijs-novembris

2. Valts Kalniņš
Mērķis attaisno korupciju… Līdz zināmai robežai

3. Linda Austere
Paškontrole, kas mazina kontroli

4. Valts Kalniņš, Gorans Klemenčičs
Pretkorupcijas dienesti Centrāleiropā un Austrumeiropā – starptautiskie standarti un dažas mācību stundas

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Šis pārskata izlaidums ir sagatavots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Visa atbildība par pārskata saturu ir Sabiedriskās politikas centram Providus un autoriem. Eiropas Komisija neatbild par publicēto informāciju un tās izmantošanu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License