Korupcijas °C Nr. 7 2008. gada pirmais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2008. gada pirmais pusgads

2. Linda Austere
Bīstami sabriedis atklātības normatīvu "burbulis"

3. Sonja Biena Karlovšeka
Slovēnijas neparastais atklātības piemērs

4. Inga Vilka
Korupciju veicinošie strukturālie un institucionālie faktori pašvaldībās

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Šis pārskata izlaidums ir sagatavots ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Visa atbildība par pārskata saturu ir Sabiedriskās politikas centram Providus un autoriem. Eiropas Komisija neatbild par publicēto informāciju un tās izmantošanu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License