Korupcijas °C Nr. 6 2007. gada otrais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2007. gada otrais pusgads

2. Valts Kalniņš
Korupcijas apkarošanas bilance – iztiesāšana no 2004. līdz 2007. gadam

3. Iveta Kažoka
Institucionāli šķēršļi godīgai politikai Latvijā

4. Līga Stafecka
KNAB neatkarība: dažas problēmas un iespējamie risinājumi

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License