Korupcijas °C Nr. 5 2007. gada pirmais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2007. gada pirmais pusgads

2. Valts Kalniņš
Politiskā atbildība: būtība un piemērošana konkrētos gadījumos

3. Agnese Lešinska
Būvniecības procesa tiesiskais regulējums un institucionālais ietvars

4. Aiga Grišāne
Korupcijas riski būvniecībā. Piekrastes scenārijs

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License