Korupcijas °C Nr. 4 2006. gada otrais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2006. gada otrais pusgads

2. Valts Kalniņš
Korupcijas apkarošanas bilance – iztiesāšana no 2004. līdz 2006. gadam

3. Iveta Kažoka
Ētika tiesās: tiesnešu pašnovērtējums

4. Pēteris Timofejevs
KNAB attiecības ar sabiedrību no 2003. līdz 2006. gadam

5. Pielikums. Kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Providus pateicas advokātu birojam "Kļaviņš & Slaidiņš" par finansiālu atbalstu šīs publikācijas tapšanai.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License