Korupcijas °C Nr. 10 2009. gada otrais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2009. gada jūlijs-decembris

2. Valts Kalniņš
Korupcijas apkarošanas bilance – iztiesāšana 2004.-2008. gadā

3. Līga Stafecka
Ar krīzi uz korupciju

4. Linda Austere
Vai jāatbild tam, ko vieglāk piespiest?

5. Pielikums: kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Šī publikācija ir sagatavota ar Sorosa fonda - Latvija finansiālu atbalstu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License