Korupcijas °C 2006. gada pirmais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2006. gada pirmie seši mēneši

2. Inese Voika
Politiskās korupcijas mazināšanas praktiskās iespējas: pārskats pirms 9. Saeimas vēlēšanām

3. Jānis Ikstens
Politiskās partijas un korupcija Latvijā: strukturālie faktori

4. Linda Austere
Informācijas atklātības paisums. Bēguma gaidās

5. Pielikums. Kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu

Pilns teksts pdf formātā

Šis pārskata izlaidums daļēji finansēts no ASV Valsts departamenta piešķīruma. Pārskatā publicēti autoru viedokļi, dati, secinājumi un ieteikumi, kas var nesakrist ar Valsts departamenta nostāju.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License