Korupcijas °C 2005. gada pirmais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2005. gada pirmie seši mēneši

2. Lolita Čigāne, Linda Austere
Priekšvēlēšanu kampaņas izdevumu "griestu" ugunskristības

3. Līga Stafecka, Pēteris Timofejevs
Administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā

4. Karīna Janova
Korupcijas riski ES struktūrfondu vadības sistēmā Latvijā

5. Valts Kalniņš
Latvijas iedzīvotāju aptaujas: izpratne uzlabojas, pieredze mainās lēni

6. Pielikums. Kvantitatīvs pārskats par korupcijas apkarošanu 2003.-2004. gadā

Pilns teksts pdf formātā

Šis pārskata izlaidums daļēji finansēts no ASV Valsts departamenta piešķīruma. Pārskatā publicēti autoru viedokļi, dati, secinājumi un ieteikumi, kas var nesakrist ar Valsts departamenta nostāju.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License