Korupcijas °C 2005. gada otrais pusgads

Satura rādītājs

1. Cīņa pret korupciju faktos: 2005. gada otrais pusgads

2. Inese Voika
Vai KNAB attaisno cerības – darbības pirmie trīs gadi

3. Andrejs Judins
Tiesu prakse krimināllietās par kukuļņemšanu

4. Valts Kalniņš
Lai deklarēšana būtu efektīva

5. Iveta Kažoka
Politiskie interešu konflikti: jēdziens un risinājumi

6. Pielikums. Krimināllietas, ko ierosinājis KNAB vai kurās KNAB veicis pirmstiesas izmeklēšanu no 2003. gada līdz 2005. gada vidum

Pilns teksts pdf formātā

Šis pārskata izlaidums daļēji finansēts no ASV Valsts departamenta piešķīruma. Pārskatā publicēti autoru viedokļi, dati, secinājumi un ieteikumi, kas var nesakrist ar Valsts departamenta nostāju.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License