Notiesāto personu īpatsvars, kurām noteikts reālas brīvības atņemšanas sods 2005.-2009. gadā un 2010. gada pirmajā pusgadā

Gads Notiesāto personu kopskaits T.sk. sodīti ar reālu brīvības atņemšanu
Visas par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā notiesātās personas
2005 71 14 19,7 %
2006 92 8 8,7 %
2007 84 12 14,3 %
2008 83 18 21,7 %
2009 67 17 25,4 %
2010 (1.p.g.) 22 2 9 %
Par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu notiesātās personas
2005 6 1 16,7 %
2006 7 0 0 %
2007 8 0 0 %
2008 10 1 10 %
2009 11 1 9,1 %
2010 (1.p.g.) 1 0 0 %
Par kukuļņemšanu notiesātās personas
2005 26 5 19,2 %
2006 26 3 11,5 %
2007 23 5 21,7 %
2008 28 10 35,7 %
2009 21 8 38,1 %
2010 (1.p.g.) 2 0 0 %
Par kukuļdošanu notiesātās personas
2005 14 3 21,4 %
2006 20 2 10 %
2007 23 2 8,7 %
2008 21 3 14,3 %
2009 22 4 18,2 %
2010 (1.p.g.) 7 2 29 %

Izejas datu avots: Tiesu informatīvā sistēma 07.07.2010.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License