Esiet sveicināti Korupcijas °C interneta vietnē

Atjaunināta statistika par korupcijas lietu iztiesāšanu (pievienoti dati par 2015. gadu)

  • Lietās par noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, kurās pirmās instances spriedumi bija 2015. gadā, tiesāto personu kopskaits pārsniedzis 208, kas ir lielākais skaits kopš 2004. gada;
  • Vismaz 199 personas atzītas par vainīgām, un tas ir lielākais notiesāto skaits kopš 2004. gada;
  • Lielais kopskaits radies no tā, ka 141 krimināllieta bija par kukuļdošanu ceļu policijai;
  • Pirmo reizi kopš 2011. gada pieaudzis notiesāto valsts amatpersonu skaits. 2015. gadā pirmajā instancē notiesātas vismaz 33 valsts amatpersonas. Lielākais skaits - 96 notiesātas amatpersonas - bija 2005. gadā. Mazākais skaits - 20 - bija 2014. gadā;
  • 2015. gadā pirmajā instancē notiesāto amatpersonu vidū bija 15 Valsts policijas amatpersonas, viena prokurore, divi muitnieki, trīs valsts pilnvarnieki uzņēmumā, divi pašvaldības uzņēmumu vadītāji u.c.;
  • Diviem policistiem un prokurorei piespriesti reālas brīvības atņemšanas sodi.

Dati tabulās (pdf formātā)

Informācija pievienota 20.12.2016.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License